Aikido Kobayashi Dojo

Kodaira Dojo

If you would like to watch our class, you are welcome at any time to visit our dojo during our class hour.

Instructor in charge

KOBAYASHI, Yasuo

KOBAYASHI, Hiroaki

KASAHARA, Yuji

Class, Day, Hours

Class, Day, Hours
Class Day Hours
Kids
(age 4 up to 12)
Sun 10:00-11:00
Wed 17:30-18:30
Adult
(age 13 & above)
Sun 11:30-12:30
Wed 10:00-11:00
Thu 6:30-7:30
Sat 6:30-7:30
18:00-19:00 (Basic Techniques)

Registration fee, Monthly fee

Registration fee, Monthly fee
Registration fee 12,000 yen
Monthly fee
Kids 7,000 yen
Adult 1 day/week 7,000 yen
2 days or more/week 9,000 yen
2 days or more/week (Students) 7,000 yen

Location, Map

Location, Map
Address 582-56 Gakuen-higashi-cho, Kodaira, Tokyo
Station 7 min. walk from Seibu-tamako line, Hitotsubashigakuen station.
15 min. walk from Seibu-shinjuku line, Kodaira station.
15 min. walk from JR-Musashino line, Shinkodaira station.
Map Google Maps
Map

To top of this page.